Privacy Statement

Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door Alliander N.V. (“Alliander”). Wanneer u deze internetsite bezoekt kan Alliander persoonsgegevens over u verzamelen. Deze persoonsgegevens verzamelt Alliander direct (via een verzoek om gegevens aan u) en indirect. Alliander zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement beschrijft:
de doeleinden van de gegevensverwerking door Alliander met betrekking tot deze internetsite;
het gebruik van cookies;
de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking
Alliander verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite:
ten behoeve van haar bedrijfsvoering;
om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u interessant kunnen zijn;
om webstatistieken te ontwikkelen.

De door u verstrekte informatie kan worden gebruikt om zonodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen, tenzij u hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen.

Bijzondere persoonsgegevens
Het is niet de bedoeling dat Alliander via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens verzamelt, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Alliander wel dergelijke gegevens wenst te verzamelen, zal u vooraf om uitdrukkelijke toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan Alliander uitdrukkelijk instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Cookies
Alliander maakt gebruik van een beperkt aantal cookies. Bekijk hier wat dat voor u betekent.

Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met Alliander
Indien u geen marketinginformatie van Alliander wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken per gewone post:

Alliander N.V.
Afdeling Klant & Markt PAC 2PB3100
Postbus 50
6920 AB Duiven

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u deze niet meer wilt ontvangen, moet u zich hiervoor apart afmelden.

Als u vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of uw omgang met deze internetsite, kunt u deze indienen via het online vraagformulier of per gewone post:

Alliander N.V.
Afdeling Juridische Zaken PAC 2PB1130
Postbus 50
6920 AB Duiven

Wijzigingen
Alliander behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Raadpleeg daarom geregeld dit Privacy Statement om van de wijzigingen op de hoogte te blijven.