Papierindustrie Eerbeek dringt gebruik fossiele brandstoffen en grondwater flink terug

In de Eerbeekse papierindustrie wordt het gebruik van fossiele brandstoffen en grondwater flink teruggedrongen. Dankzij een investering van Duurzame Energienetwerken Gelderland, hebben Industriewater Eerbeek (IWE) en Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) er een biogas- en proceswaterleiding gerealiseerd.

Hiermee wordt het mogelijk om biogas, dat vrijkomt bij de zuivering van afvalwater, én het gezuiverde water direct te benutten in papierfabriek DS Smith (lokaal bekend als De Hoop). Dit bespaart ongeveer 700.000 m3 water per jaar en reduceert de CO2-uitstoot met ongeveer 5.000 ton per jaar (vergelijkbaar met het energiegebruik van ongeveer 1.000 huishoudens).

Papierfabrieken hebben veel proceswater nodig en produceren veel afvalwater. IWE zuivert het afvalwater van drie papierfabrieken in Eerbeek. Bij dit proces komt biogas vrij. Voorheen werd dit gas omgezet in elektriciteit, waarbij de warmte grotendeels onbenut bleef. Dankzij dit project worden het biogas én het gezuiverde water direct benut door papierfabriek DS Smith.

5 REACTOREN IN WERKING_Eerbeek

Unicum
Dit project heeft een innovatief karakter. Om het water te kunnen hergebruiken als proceswater in de papierfabriek moet IWE het afvalwater ontharden, filtreren en desinfecteren. IWE heeft zelf een proces ontwikkeld voor het ontharden van het water en daarop patent aangevraagd. Dit project is mede dankzij deze nieuwe technologie en de zuivere kalk die daarbij vrijkomt een unicum in de wereld. Ook het creëren van een lokale kringloop, waarbij organisch materiaal in het afvalwater omgezet wordt in biogas dat door de fabriek benut wordt, is bijzonder. “De meerwaarde van deze innovatie is groot”, zegt Walter Hulshof, directeur van IWE. “De papierfabriek onttrekt minder grondwater, doseert minder chemicaliën en bespaart bovendien energie voor de productie van stoom omdat het water dat IWE levert warmer is dan het grondwater.”