Over ons

Een van de grootste uitdagingen in de energietransitie is afscheid nemen van het gebruik van fossiele brandstoffen. De recente klimaattop in Parijs heeft daarvoor de lat hoog gelegd. Om dat doel te bereiken, moet ook onze energie-infrastructuur veranderen. Zo zullen we steeds vaker afscheid nemen van onze aardgasnetten, of deze aanpassen voor het gebruik van biogas.

Op steeds meer plaatsen in Nederland wordt hard gewerkt aan de uitbreiding van warmtenetten, zodat we meer bronnen van restwarmte en geothermie kunnen ontsluiten. Daar waar we woningen en bedrijven duurzaam willen verwarmen met behulp van warmtepompen en zonnepanelen, moeten we de elektriciteitsnetten verzwaren. In gebieden met veel glastuinbouw is behoefte aan CO2 als meststof, en worden business cases ontwikkeld voor de aanleg van transportnetten.

Duurzame Energienetwerken Gelderland financiert de ontwikkeling van infrastructuur voor lokale, duurzame energie in Gelderland, zoals warmte- en koude-netten en transportleidingen voor biogas. Wij zijn een samenwerking van het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG), een van de fondsen van Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland (Oost NL) en Firan, opgericht door netwerkbedrijf Alliander.

In diverse Gelderse steden bestaan vergevorderde plannen voor uitbreidingen van de warmte-infrastructuur. Uit onderzoek blijkt dat het mogelijk is om alleen al in Midden Gelderland in de periode tot 2030, 90.000 woningequivalenten (grotendeels bestaande woningen en kantoren) aan te sluiten op de restwarmte van onder meer afvalverbranders. Daarnaast zijn er diverse projecten in onderzoek voor biogasnetten, voor de levering van koude en voor CO2 als meststof in de glastuinbouw.

Door de financiële expertise van het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG) en de realisatiekracht van Firan samen te brengen, willen we de financiering en doorlooptijd van dergelijke projecten versnellen.

Over IEG

Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG) financiert geld van de provincie Gelderland in innovatieve Gelderse MKB-bedrijven, die hoofdzakelijk actief zijn op de gebieden Agro-Food, Life Sciences & Health, Energie- en Milieutechnologie, duurzame energievoorziening en maakindustrie.

Over Oost NL

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Overijssel en Gelderland versterken wij de regionale economie. We laten ondernemers innoveren, investeren en internationaliseren om hun groei te versnellen. Oost NL begeleidt ondernemers naar de best passende financieringsvorm. Daarnaast stellen wij ons netwerk, onze kennis en kunde beschikbaar aan ondernemers in de sectoren Food, Health, Tech en Energy. We investeren tevens in marktfondsen. Met geld van de rijksoverheid en de provincies Gelderland en Overijssel en Regio Twente investeert Oost NL in ruim 220 bedrijven met een totaal fondsvermogen onder beheer van ruim € 330 miljoen. Omdat Oost NL met publiek geld investeert, is maatschappelijk rendement van groot belang. Zo leveren wij een bijdrage aan het behalen van regionale, economische, duurzaamheids- én werkgelegenheidsdoelstellingen.

Over Firan

Firan (voorheen: Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling) ontwikkelt, realiseert en exploiteert energienetwerken speciaal gericht op het realiseren van duurzaamheidsambities. Uitgangspunt daarbij is het bijeenbrengen van belangen van de verschillende partijen die in een gebied actief zijn. Daarbij gaat het om zowel overheden als commerciële partijen, zoals bijvoorbeeld organisaties van lokale producenten, afnemers en leveranciers van duurzame energie. Firan werkt ook in andere provincies samen met overheden en marktpartijen.