Aanleg biogas- en proceswaterleiding Eerbeek van start

Op donderdag 2 juli 2015 werd officieel het startsein gegeven voor de aanleg van de biogas- en proceswaterleiding tussen Industriewater Eerbeek BV (IWE) en Papierfabriek DS Smith (De Hoop). Met dit project wordt het mogelijk om zowel biogas als gezuiverd water te benutten bij de papierfabriek. Dit bespaart jaarlijks ongeveer 700.000 m3 water en reduceert de CO2-uitstoot jaarlijks met ongeveer 5.000 ton (vergelijkbaar met het energiegebruik van ongeveer duizend huishoudens). Het bouwbord ‘Investeren in duurzaam water Eerbeek’ werd onthuld door de samenwerkende partijen: IWE, DS Smith, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO), gemeente Brummen, Stedendriehoek en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Papierfabrieken hebben veel proceswater nodig en produceren veel afvalwater. IWE zuivert het afvalwater van drie papierfabrieken in Eerbeek. Bij dit proces komt biogas vrij. Tot nu toe wordt dit gas omgezet in elektriciteit, waarbij de warmte grotendeels onbenut blijft. Dankzij dit project wordt het biogas volledig benut én wordt het gezuiverde water hergebruikt in de papierfabriek. Kortom, een innovatief en duurzaam project.

Werkzaamheden
Het leidingentracé beslaat ongeveer drie kilometer en loopt grotendeels over het terrein van IWE, DS Smith en de Doonweg. De werkzaamheden vinden plaats vanaf begin juli tot november 2015 op en rond de Doonweg en worden uitgevoerd door aannemer Van de Beek. Wilt u weten waar de werkzaamheden precies plaatsvinden en wat dit voor het verkeer betekent, kijk dan op www.brummen.nl > Plannen en projecten > Biogas- en proceswaterleiding Eerbeek. Hier kunt u ook de kaart met het tracé downloaden. Achtergrondinformatie over het project vindt u op www.allianderdgo.nl > Cases > Eerbeek of op www.iweerbeek.nl > Bezoekers&actualiteiten.

Investering
IWE, DS Smith en Alliander DGO investeren gezamenlijk € 2,5 miljoen in het project Duurzaam Water Eerbeek. Verder wordt dit project mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Stedendriehoek en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Alliander DGO is verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en onderhoud van de transportleidingen.

 

EERBEEK foto 2

Wethouder Eef van Ooijen van de gemeente Brummen onthulde het bouwbord ‘Investeren in duurzaam water Eerbeek’. Op de foto staan de trotse vertegenwoordigers van IWE, DS Smith, Alliander DGO, gemeente Brummen, Stedendriehoek, RvO en aannemer Van de Beek.